Sataman puhtaan ilman järjestelmä

  • Lubricator

    Voitelulaite

    Paineenalennusventtiili on venttiili, joka pitää poistopaineen automaattisesti vakaana säätämällä tulopaine vaadittuun lähtöpaineeseen ja luottamalla itse väliaineen energiaan. 
    Nestemekaniikan näkökulmasta paineenalennusventtiili on paikallinen vastus, joka voi muuttaa kuristinelementtiä, eli muuttamalla kuristusaluetta siten, että virtausnopeus ja nesteen kineettinen energia muuttuvat aiheuttaen erilaista painehäviötä, jotta saavuttaa dekompression tarkoitus.Sitten luottaa järjestelmän ohjaukseen ja säätöön niin, että venttiili paineen vaihteluiden ja jousivoiman tasapainon jälkeen, jotta venttiili paineen jälkeen tietyllä virhealueella pysyy vakiona.